• First Image

Wznowienia znaków granicznych, granic działki

Wznowienie granic polega na odnalezieniu – na podstawie dowodów w postaci znaków i śladów granicznych oraz miarodajnych dokumentów – istniejącej i obowiązującej linii granicznej oraz zaznaczenie jej na gruncie stosownymi znakami granicznymi. Od czynności wznowienia granic należy odróżnić rozgraniczenie nieruchomości które wykonujemy w przypadku gdy nie jest możliwe wykonanie wznowienia granic nieruchomości czyli gdy dane geodezyjne nie są wystarczające do jednoznacznego określenia pierwotnego położenia punktów granicznych i przebiegu linii granicznych.
Termin wykonania wznowienia granic zależy głównie od wielkości nieruchomości, której granice będą wznawiane oraz od ilości punktów granicznych do wznowienia. Nie bez znaczenia jest też rodzaj i jakość dokumentacji dotyczącej tych granic przechowywanej w zasobie geodezyjnym oraz czas przygotowania tych materiałów przez pracowników Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zazwyczaj termin realizacji takiego zlecenia wynosi od dwóch do czterech tygodni od daty przyjęcia zlecenia.