• First Image

Wytyczenie obiektów na gruncie (budynki, budowle, sieci infrastruktury technicznej)

Pierwszym etapem budowy jest geodezyjne wytycznie obiektu na gruncie. Wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu przez uprawnione do tego jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
Wytyczenie obiektu polega na wyniesieniu na grunt założeń projektu budowlanego. Przedmiotem wytyczenia obiektu są zasadniczo główne osie konstrukcyjne umożliwiające później szczegółowe wyznaczenie jego obrysu oraz punkty tak zwanego poziomu zerowego, ustalane na podstawie pomiarów wysokościowych. W przypadku obiektów liniowych wytyczeniu podlegają punkty załamania osi przebiegu oraz punkty węzłowe danego obiektu. Po wytyczeniu inwestor otrzymuje geodezyjny szkic z tyczenia a odpowiednio uprawniony geodeta dokonuje wpisu do dziennika budowy.
Tyczenie domu jednorodzinnego można wykonać nawet dzień po przyjęciu zlecenia. Przy bardziej zaawansowanych obiektach budowlanych wymagających skomplikowanego opracowania projektu, założenia osnowy realizacyjnej itp. termin wykonania podlega wydłużeniu.